قیمت
12,800,000 تومان
(موجود)
امتیاز0
مشخصات و امکانات
نام تجاری محصولSamsung Air Conditioner AR12MQFRBWK-FA
ظرفیت سرمایش(Btu/h)12000
توان اولیه سرمایش(W)3517
نرخ بازده انرژی در حالت سرمایش(EER)(W/W)3.11
ظرفیت گرمایش(Btu/h)12000
نرخ بازده انرژی در حالت گرمایش(COP)(W/W)3.51
طول پنل داخلی(mm)296 mm
عرض پنل داخلی(mm)mm 837
عمق پنل داخلی(mm)214 mm
وزن خالص پنل داخلی(kg)9.5 کیلوگرم
طول واحد بیرونی(mm)285 mm
عرض واحد بیرونی(mm)mm 730
عمق واحد بیرونی(mm)545 mm
وزن خالص واحد بیرونی(kg)30 کیلوگرم
عملکرد
نحوه عملکردسرمایشی و گرمایشی
ظرفیت12000
سطح صدای پنل42
سطح صدا کندانسور50