مشخصات کلی
دور موتور1200
مشخصات کلی
دور موتور1200
امکانات
قفل کودک
سیستم تخلیه
سیستم گردش
سایر امکانات-مجهز به 6 حرکت شستشو 6Motion -نسل جدید موتورهای بدون تسمه ™ INVERTER DIRECT DRIVE -دارای 12 برنامه انتخاب اضافی