قیمت
0 تومان
(ناموجود ، آخرین قیمت)
امتیاز0
مشخصات کلی
ظرفیت 14
توان مصرفی 1450
وزن 10
مشخصات فنی
ابعاد 282X 425 X 364
توان فشار پمپ15
صفحۀ گرم نگه دارنده
سینی جمع آوری چکه
خاموش شدن خودکار
سایر ویژگی ها مخزن جداشدنی آب
مشخصات کلی
ظرفیت 14
توان مصرفی 1450
وزن 10
مشخصات فنی
ابعاد 282X 425 X 364
توان فشار پمپ15
صفحۀ گرم نگه دارنده
سینی جمع آوری چکه
خاموش شدن خودکار
سایر ویژگی ها مخزن جداشدنی آب